Wstęp do języka Python

Artykuł ten jest dość nietypowy, bo poprzedzony będzie rozbudowanym wstępem historycznym rysującym drogę, która doprowadziła języki programowania do miejsca, w którym powstał Python. Wybrane sposoby klasyfikowania języków umieszczą Pythona wśród wielu innych współczesnych języków, zaś przykłady kodu zarysują najistotniejsze elementy języka, które bardziej szczegółowo omawiane będą w kolejnych numerach magazynu Programista Junior...

Między innymi to znajdziesz w artykule:

  • Krótka historia języków programowania;
  • Hello World w Pythonie;
  • Zmienne i ich użycie w funkcji print;
  • Wybrane typy zmiennych w Pythonie;
  • Instrukcje warunkowe;

Autorem artykułu jest Rafał Korzeniewski.

Artykuł znajdziesz w magazynie "Programista Junior" nr 01/2019. Spis treści tego wydania: https://programistajr.pl/programistajr-1-19-1/

FRAGMENT ARTYKUŁU DO POBRANIA