HackJunior – konkurs dla uczniów i nauczycieli! Dowiedz się więcej.

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Tabela Akapit 

HackJunior jest to konkurs i wydarzenie online skierowane do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, którego celem jest promowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji. Organizatorem Wydarzenia jest Departament GovTech Polska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oraz nauczyciele z szkół podstawowych z całej Polski. Dnia 27 listopada 2020 roku uczestnicy HackJunior wezmą udział w webinarze oraz będą mogli wysyłać prace konkursowe. Tego dnia nastąpi również ogłoszenie wyników konkursu. Szkoły, których rozwiązania zostaną uznane za najlepsze, dostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w HackJunior oraz bezpłatny dostęp do cyfrowego wydania magazynu „Programista Junior”.

Nie czekaj, powiedz w swojej szkole o HackJunior już dziś! Aby zobaczyć więcej, wejdź na stronę gov.pl/govtech/hackjunior albo na facebook.com/govtechpolska. Już niedługo zostanie opublikowany pierwszy film promocyjny!

Poniżej znajdziecie wywiad z Panią Justyną Orłowską - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, z którego dowiecie się więcej o samym wydarzeniu.

Gdzie odbędzie się wydarzenie HackJunior, jaką będzie miało ono formę - online czy stacjonarnie (jeśli tak, to gdzie)?

HackJunior to hackathon dla członków społeczności szkół podstawowych, który odbędzie się w formie online. 27 listopada 2020 r. o godz. 10 rozpocznie się transmisja online na stronie gov.pl/govtech/hackjunior. Następnie, uczestnicy – uczniowie klas 1-3 wraz ze swoimi nauczycielami, wspólnie w szkole będą rozwiązywać zadania konkursowe i przesyłać je na podany adres e-mail. Natomiast uczniowe klas 4-8 rozwiążą zadania w domach, podczas zdalnych lekcji, również we współpracy z nauczycielem.

Gdzie można zdobyć szczegółowe informacje dotyczące konkursu HackJunior i w jaki sposób można się zarejestrować?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu: gov.pl/govtech/hackjunior. Tam uczestnicy znajdą dokładny opis wyzwania a już od 3 listopada będzie można znaleźć tam formularz do rejestracji, który będą wypełniać nauczyciele zgłaszający swoich uczniów.

Do kogo konkurs jest skierowany? Do szkół? Nauczycieli i uczniów? Czy istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia się dzieci do konkursu, za pośrednictwem np. rodziców czy trzeba to zrobić za pośrednictwem szkoły?

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych z całej Polski. W konkursie mogą wziąć udział grupy złożone z nauczycieli i uczniów, którzy będą zgłaszani przez nauczycieli (ewentualnie dyrektorów szkół). Nauczyciele będą dokonywać zgłoszeń poprzez formularz, o którym mówiłam wcześniej. Nie ma możliwości zgłoszenia się dzieci indywidualnie do konkursu. Dzieci i nauczyciele są reprezentantami szkoły podstawowej, która zgłasza swój udział w konkursie.

Dla jakich dzieci skierowany jest konkurs czy muszą one posiadać już konkretne umiejętności?

Konkurs jest kierowanych do wszystkich uczniów szkół podstawowych (od pierwszej do ósmej klasy). Uczniowie nie muszą posiadać konkretnych umiejętności, ale z pewnością zainteresowanie informatyką, robotyką będzie dla nich pomocne. Zależy nam jednak na tym, żeby każdy uczeń szkoły podstawowej miał możliwość wzięcia udziału w tym konkursie.

Czy są określone wytyczne dla uczniów, na podstawie których są oni klasyfikowani do udziału?

Jak już wspominałam, nie ma żadnych wytycznych dla uczniów. Będą oni kwalifikowani do udziału na podstawie zgłoszeń przez formularz umieszczony na stronie konkursu. Mam jednak postulat do uczniów: jeśli w Waszej szkole nie ma informacji o konkursie, porozmawiajcie o tym z Waszymi nauczycielami. Każda szkoła jest zaproszona do udziału!

Skąd pojawił się pomysł na organizację konkursu?

Na świecie od dawna panuje trend wprowadzania do edukacji nowych technologii jak i nauczania umiejętności przyszłości, takich jak m.in. programowanie. Zaczyna się to już na etapie wczesnej edukacji dzieci, natomiast one często nie wydają się tymi tematami zainteresowane, bądź też niewiele jeszcze o nich słyszały. W związku z tym zastanawialiśmy się jak sprawić, by dzieci i młodzież zaczęły myśleć o informatyce nie tylko jak o trudnym przedmiocie, ale też jak o czymś ciekawym i rozrywkowym. Ponadto, naszym celem jest to, aby nauczyciele zauważyli, że elementy informatyki czy robotyki mogą ułatwić im nauczanie niezależnie od przedmiotu. Nie chcieliśmy im dać gotowego rozwiązania, które wprowadzi się do szkół, lecz by to uczniowie sami je wymyślili. Dlatego celem konkursu jest wymyślenie narzędzia edukacyjnego z wykorzystaniem technologii, które mogłoby być używane w codziennej nauce. W końcu kto lepiej wie jakie narzędzia byłyby uczniom przydatne niż sami uczniowie?

Czy program/ wydarzenie ma na celu wzbudzenie u dzieci innowacyjnego myślenia jak i zachęcenie ich do wykorzystywania nowych technologii w edukacji?

Jak najbardziej, to nasz cel. Chcemy by uczestnicy rozwiązali zadanie, z użyciem myślenia komputacyjnego, czyli takiego które używane jest m.in. w technologiach, ale też właściwie każdej dyscyplinie, w której liczy się dokładność i konsekwencja. Konkurs ma też pomóc szkołom unowocześnić się, wprowadzając w świat programowania uczniów, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że wydarzenie stanie się też inspiracją dla innowacyjnego podejścia do nauczania tradycyjnych przedmiotów.

Dlaczego warto zachęcić dzieci do wzięcia udziału w konkursie?

Udział w HackJunior to szansa by zdobyć wiedzę, nauczyć się pracy zespołowej, a przede wszystkim przeżyć zupełnie inny dzień lekcji niż na co dzień. Oczywiście przewidzieliśmy dla uczestników i zwycięzców nagrody. Szkoły, które zaproponują najlepsze rozwiązania zostaną nagrodzone w formie rzeczowej. Natomiast dla każdego ucznia biorącego udział w wyzwaniu, będzie przewidziany certyfikat udziału w HackJunior oraz bezpłatny dostęp do cyfrowego wydania magazynu „Programista Junior”.

Ile osób może wziąć udział w wydarzeniu? Ile grup jest w danej kategorii wiekowej?

Nie ma limitów udziału osób w wydarzeniu. Liczymy na jak największą grupę uczniów, która zaangażuje się w konkurs. W każdej kategorii wiekowej wyróżniamy kategorię otwartą i cztery kategorie tematyczne (język polski, matematyka, geografia, przyroda). Biorąc pod uwagę kategorię otwartą przyznawane będą nagrody I, II i III miejsca. W ramach kategorii tematycznych przyznawane będą nagrody wyróżnienia. Warto podkreślić, że ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na otwarciu pełnowymiarowego hackathonu dla dorosłych – HackYeah! Chcemy w ten sposób pokazać, że młodzież na równych warunkach z dorosłymi może wnosić wkład w cyfryzację naszego kraju.

Czy nauczyciele bądź rodzice mogą pomagać uczniom w wykonywaniu zadania?

To właśnie nauczyciele zgłaszają drużynę i czuwają nad pracą uczniów. Charakter ich wsparcia będzie oczywiście uzależniony od wieku uczniów, z którymi będą pracować. Zależy nam na tym, by narzędzia edukacyjne zostały stworzone przez uczniów, jednak nauczyciele mogą a nawet powinni im pomagać, wskazywać kierunki działania i wspierać. Prace konkursowe powinny być efektem współpracy uczniów i nauczycieli, a także być zrozumiałe dla ich kolegów i koleżanek z innych szkół. Chcemy, by uczniowie stworzyli narzędzie dla uczniów, a nauczyciele opisali je z myślą o innych nauczycielach. Rodzice z pewnością będą wspierać swoje dzieci, zwłaszcza te, które zadania konkursowe będą wykonywać z domu.

Czy w starszej kategorii wiekowej są wytyczne co ma być efektem zadania - jaki ma być produkt końcowy? Czy dzieci mają dowolność w tym temacie?

Efekt końcowy może być różny, w zależności od wybranej kategorii. Zachęcamy do stworzenia narzędzia edukacyjnego o uniwersalnym charakterze (nadającego się do nauki różnych przedmiotów). W zakresie tej kategorii czekają największe nagrody. Można też stworzyć narzędzie edukacyjne do nauki jednego z obszarów tematycznych – polskiego, matematyki, geografii, przyrody. Dla starszej kategorii wiekowej są przewidziane nagrody wyróżnienia. Chcemy, by uczniowie i nauczyciele mieli jak najwięcej pola do popisu, więc ograniczenia są minimalne. Ważne jest, aby narzędzia przynajmniej nawiązywały do technologii. Możliwości są nieograniczone – zachęcamy do wykorzystania takich rozwiązań jak: maty edukacyjne, klocki, roboty, programowanie w ScratchJr w klasach 1-3 czy Arduino, Micro:Bit, roboty, programowanie (Scratch, Python), aplikacje (np. animacje w Genial.ly) w klasach 4-8.

Jakie umiejętności i doświadczenie mogą wynieść uczniowie z uczestnictwa w konkursie?

Przede wszystkim chcemy zaszczepić u uczestników ideę myślenia komputacyjnego. Dzięki webinariom z naszymi ekspertami, czyli Bartoszem Michalakiem i Sebastianem Pontusem, uczestnicy zdobędą przydatną wiedzę, nie tylko do rozwiązania zadania konkursowego, ale taką, która wprowadzi ich na dłużej w świat programowania. Ponadto, udział w HackJunior to nauka pracy zespołowej i doświadczenie zajęć innych niż zwykle, przepełnionych technologią, zabawą i emocjami.

Jakie benefity mogą uzyskać uczestnicy wydarzenia, w tym szkoły, nauczyciele?

Jeśli mówimy o szkołach, które prześlą najlepsze rozwiązania, będą to atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników przewidujemy certyfikaty i bezpłatne wydanie magazynu „Programisty Junior”.

Czy wydarzenie HackJunior jest częścią programu rządowego GovTech? Czy planowane są przyszłe re-edycje wydarzenia albo inne konkursy o podobnej tematyce i grupie docelowej?

Wydarzenie HackJunior to nowa inicjatywa opracowana przez członków zespołu GovTech Polska we współpracy z partnerami: Robots Class, Mistrzowie Robotyki, Programista Junior, PLAY. W GovTech Polska mamy misję szerzenia i promowania wiedzy o nowych technologiach i innowacjach. Na pewno, jeśli konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem, pomyślimy o kontynuowaniu i rozwijaniu go w przyszłości. Mamy nadzieję, że na bazie HackJunior powstanie jeszcze więcej konkursów angażujących młodzież.

Czy program GovTech ma na celu popularyzację programowania wśród dzieci i młodzieży?

Tak, to jest jeden z naszych celów. Programowanie to przyszłość, a nam zależy na tym by dzieci i młodzież w Polsce miały możliwość nie tylko dostępu do technologii w szkole, ale również, żeby sami zostali jej twórcami. Po konkursie może złapią tzw. bakcyla i zapiszą się na kursy programowania albo wybiorą studia informatyczne w przyszłości. Nawet jeśli ktoś nie jest pasjonatem komputerów, może świetnie się w tym dniu bawić i nauczyć się rzeczy, które przydadzą mu się w przyszłości, niezależnie od tego jaką ścieżkę kariery wybierze. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski!

 

Justyna Orłowska - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Ekspert od zarządzania funduszami i finansami korporacyjnymi. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej . W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi - MinFinTech i Lektury.gov.pl. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.